NN Životní pojišťovna

Recruiter/Talent Sourcer

Při přeposlání pozice nedochází ke zpracování ani uchovávání osobních údajů. Údaje vyplněné ve formuláři obdrží jen uvedený adresát.